Malowanie i czyszczenie elewacji bloków mieszkalnych

Wybór zdjęć z roku 2017 z czyszczenia lub malowania elewacji, ewentualnie z obu zabiegów.

Jak widać na zdjęciach, dzięki zastosowaniu techniki wysokościowej mycie lub malowanie na dowolnej wysokości nie jest problemem.

Jestem zainteresowany czyszczeniem