mycie i malowanie bloku

Kto powinien zadbać o mycie i malowanie elewacji budynku mieszkalnego?

,

Mycie i malowanie elewacji budynku to czynności niezbędne do utrzymania fasady w czystości. Wiele budynków podlega jednak innym zasadom zarządzania, co oznacza, że kto inny będzie odpowiedzialny za zlecanie takich działań konserwacyjnych. Wartowięc wiedzieć, kto powinien zadbać o mycie i malowanie elewacji budynku mieszkalnego.

Zlecenie mycia i malowania przez spółdzielnię mieszkaniową

W przypadku obiektów podlegających pod spółdzielnię mieszkaniową, to właśnie jej członkowie i osoby decyzyjne powinny zadbać o mycie i malowanie elewacji budynku. Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości podejmuje większość decyzji, związanych z utrzymaniem i rozwojem budynków. Jeśli domy lub bloki mieszkańców wyraźnie wymagają przeprowadzenia mycia i malowania elewacji, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej powinni dość do porozumienia i zlecić odpowiednie działania.

Precyzując jednak kwestię tego, kto powinien zadbać o mycie i malowanie elewacji, warto skupić się na dokładnej strukturze spółdzielni. Największą mocą sprawczą dysponuje walne zgromadzenie, które pełni funkcję uchwałodawczą w strukturze. Krok niżej znajduje się rada nadzorcza, a zaraz pod nią zarząd, który to odpowiedzialny jest za reprezentację oraz podejmowanie decyzji w sprawach bieżących spółdzielni. Można więc stwierdzić, że w strukturze spółdzielni mieszkaniowej to zarząd powinien zadbać o mycie i malowanie elewacji budynku mieszkalnego.

Zlecenie mycia i malowania przez członków wspólnoty mieszkaniowej

Podobnie do spółdzielni, o działaniach wspólnoty mieszkaniowej również decyduje zarząd. Różnica polega tu jednak na tym, że funkcję kontrolną nad działaniami zarządu lub zarządcy mogą sprawować sami mieszkańcy i właściciele lokali. To oni również wybierają osobę lub osoby decyzyjne w ramach wspólnoty. Oznacza to więc, że we wspólnocie mieszkaniowej to mieszkańcy lub zarządca powinni zadbać o mycie i malowanie elewacji budynku.

Co ważniejsze, to mieszkańcy po analizie ceny mycia i malowania elewacji mogą wyrazić lub nie wyrazić swojej aprobaty w kwestii wykonawcy danej usługi. Jeśli dany głos zdobędzie wystarczająco duże poparcie, mieszkańcy bezpośrednio będą mogli zadbać o miejsce, w którym razem funkcjonują.

Zlecenie mycia i malowania przez właściciela budynku mieszkalnego

W przypadku, kiedy dany budynek mieszkalny należy do firmy, to jej właściciel odpowiedzialny jest za podejmowanie wszelkich decyzji o konserwacji i malowaniu elewacji. Dobrym tego przykładem może być budynek hotelu lub biura nieruchomości. Mieszkaniec tymczasowy lub osoba wynajmująca nie ma prawa do podejmowania decyzji odnośnie do ogólnego utrzymania budynku. To do właściciela obiektu należy obowiązek oraz przywilej oszacowania ceny mycia i malowania elewacji i wyboru odpowiedniego wykonawcy.

Zlecenie mycia i malowania przez właściciela budynku zabytkowego

Decyzja o malowaniu starej elewacji, np. w wypadku kamienicy, należy wyłącznie od właściciela danej nieruchomości. Ponadto to właściciel powinien zadbać o zachowanie odpowiednich standardów mieszkalnych, a tym samym o utrzymanie wartości historycznej budynku.

Rozróżniając więc budynki mieszkalne ze względu na osoby o nich decydujące, można jasno określić, kto powinien zadbać o mycie i malowanie elewacji w każdym z przypadków. Mówiąc o spółdzielni oraz wspólnocie mieszkaniowej, decyzję odnośnie do konserwacji powinien podejmować zarząd, a w przypadku wspólnoty duży wpływ mają również sami mieszkańcy. W przypadku nieruchomości prywatnych, takich jak firmowe budynki mieszkalne lub prywatne kamienice zabytkowe, o mycie i malowanie elewacji powinien zadbać przede wszystkim właściciel.